Bruk av IKT i husholdningene

12346: Læringsaktiviteter for digitale ferdigheter, etter kjønn og alder (prosent) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.08.2018
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 20 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Gratis nettkurs eller selvstudium, f. eks. gjennom YouTube-videoer:
prosent
Gratis kurs betalt av et offentlig program eller organisasjon (ekskludert arbeidsgiver):
prosent
Kurs betalt eller tilbudt av arbeidsgiver:
prosent
Kurs eller veiledning på arbeidsplassen:
prosent
Kurs betalt av egen lomme:
prosent
Referansetid
Gratis nettkurs eller selvstudium, f. eks. gjennom YouTube-videoer:
31.12.
Gratis kurs betalt av et offentlig program eller organisasjon (ekskludert arbeidsgiver):
31.12.
Kurs betalt eller tilbudt av arbeidsgiver:
31.12.
Kurs eller veiledning på arbeidsplassen:
31.12.
Kurs betalt av egen lomme:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken