Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12345: Digitale ferdigheter i jobbsammenheng, etter kjønn og alder (prosent) 2018

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
30.08.2018 08:00
Trenger ytterligere trening for å håndtere arbeidsoppgavene godt:
prosent
Ferdighetene er tilstrekkelige for å håndtere arbeidsoppgavene:
prosent
Har ferdigheter til å utføre mer krevende arbeidsoppgaver:
prosent
Trenger ytterligere trening for å håndtere arbeidsoppgavene godt:
31.12.
Ferdighetene er tilstrekkelige for å håndtere arbeidsoppgavene:
31.12.
Har ferdigheter til å utføre mer krevende arbeidsoppgaver:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andelene er beregnet ut fra de som har inntektsgivende arbeid på minimum én time i uka.