Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen

12345: Digitale ferdigheter i jobbsammenheng, etter kjønn og alder (prosent) 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Andelene er beregnet ut fra de som har inntektsgivende arbeid på minimum én time i uka.

Brukerveiledning for statistikkbanken