Bruk av IKT i husholdningene

12345: Digitale ferdigheter i jobbsammenheng, etter kjønn og alder (prosent) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.08.2018
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 20 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Trenger ytterligere trening for å håndtere arbeidsoppgavene godt:
prosent
Ferdighetene er tilstrekkelige for å håndtere arbeidsoppgavene:
prosent
Har ferdigheter til å utføre mer krevende arbeidsoppgaver:
prosent
Referansetid
Trenger ytterligere trening for å håndtere arbeidsoppgavene godt:
31.12.
Ferdighetene er tilstrekkelige for å håndtere arbeidsoppgavene:
31.12.
Har ferdigheter til å utføre mer krevende arbeidsoppgaver:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Andelene er beregnet ut fra de som har inntektsgivende arbeid på minimum én time i uka.

Brukerveiledning for statistikkbanken