Bruk av IKT i husholdningene

12344: Bruk av smarttelefon og sikkerhet knyttet til denne, etter kjønn og alder (prosent) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.08.2018
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 20 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Bruker smarttelefon til privat bruk:
prosent
Har sikkerhetsprogramvare til smarttelefon:
prosent
Har begrenset/nektet en applikasjons tilgang til personlige data på smarttelefonen:
prosent
Har mistet informasjon, dokumenter, bilder, etc. fra smarttelefon som følge av virus e.l:
prosent
Referansetid
Bruker smarttelefon til privat bruk:
31.12.
Har sikkerhetsprogramvare til smarttelefon:
31.12.
Har begrenset/nektet en applikasjons tilgang til personlige data på smarttelefonen:
31.12.
Har mistet informasjon, dokumenter, bilder, etc. fra smarttelefon som følge av virus e.l:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Andel av hele befolkningen.

Brukerveiledning for statistikkbanken