Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12128: Økonomisk romslighet og betalingsvansker, etter inntektsgruppe 2011 - 2021

Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
31.08.2022 08:00
Andel personer 16 år og over (prosent):
prosent
Personer i 1000:
1000 personer
Andel personer 16 år og over (prosent):
Datainnsamling mellom januar og juni
Personer i 1000:
Datainnsamling mellom januar og juni
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes , Ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift , Har høy boutgiftsbelastning ,

Valgt 0 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Lavinntekt, EU60 , Laveste inntektskvartil ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

økonomisk romslighet og betalingsvansker

Ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift

Grenseverdien for en uforutsett utgift var 10 000 i 2011-2017, 15 000 i 2018, 18 000 i 2019-2020 og 19 000 i 2021.

Svært tyngende boutgifter

Samles inn hvert tredje år. Neste gang i 2023.

Kredittkortgjeld eller forbrukslån er tyngende

Spørsmålsformulering endret i 2021.

Utgifter til medisinsk behandling er tyngende

Samles inn hvert tredje år. Neste gang i 2022.

Utgifter til tannlege er tyngende

Samles inn hvert tredje år. Neste gang i 2022.

Utgifter til medisiner er tyngende

Samles inn hvert tredje år. Neste gang i 2022.

statistikkvariabel: Andel personer 16 år og over (prosent) , økonomisk romslighet og betalingsvansker: Har høy boutgiftsbelastning

Tall for 2020 ble rettet 12.5.2021.