Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12128: Økonomisk romslighet og betalingsvansker, etter inntektsgruppe 2011 - 2022

Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
03.05.2023 08:00
Andel personer 16 år og over (prosent):
prosent
Personer i 1000:
1000 personer
Andel personer 16 år og over (prosent):
Datainnsamling mellom januar og juni
Personer i 1000:
Datainnsamling mellom januar og juni
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes , Ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift , Har høy boutgiftsbelastning ,

Valgt 0 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Lavinntekt, EU60 , Laveste inntektskvartil ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2020 og 2021 ble revidert 5.4.2023. Tallene for 2011-2019 ble revidert 3.5.2023.

økonomisk romslighet og betalingsvansker

Ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift

Grenseverdien for en uforutsett utgift var 10 000 i 2011-2017, 15 000 i 2018, 18 000 i 2019-2020, 19 000 i 2021 og 20 000 i 2022.

Har høy boutgiftsbelastning

Brudd i tidsserien. Imputeringsmetode for boutgifter endret fra og med 2021.

Svært tyngende boutgifter

Samles inn hvert tredje år. Neste gang i 2023.

Kredittkortgjeld eller forbrukslån er tyngende

Spørsmålsformulering endret i 2021.

Utgifter til medisinsk behandling er tyngende

Samles inn hvert tredje år.

Utgifter til tannlege er tyngende

Samles inn hvert tredje år.

Utgifter til medisiner er tyngende

Samles inn hvert tredje år.

statistikkvariabel: Andel personer 16 år og over (prosent) , økonomisk romslighet og betalingsvansker: Har høy boutgiftsbelastning

Tall for 2020 ble rettet 12.5.2021.