Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Til toppen

12126: Økonomisk romslighet og betalingsvansker, etter alder og utdanningsnivå 2017 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bor i en husholdning som har vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes , Bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift , Bor i en husholdning med høy boutgiftsbelastning ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

økonomisk romslighet og betalingsvansker

Bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift

Grenseverdien for en uforutsett utgift økte fra 10 000 kroner i 2017 til 15 000 kroner i 2018.

Bor i en husholdning med høy boutgiftsbelastning

Tall for 2020 ble rettet 12.5.2021.

Bor i en husholdning som har problemer med å betjene boliglån

Andel av de som eier bolig.