Ansatte i barnehage og skole

Til toppen
12092: Ansatte lærere i voksenopplæringsinstitusjoner, etter alder og pedagogisk utdanning 2015 - 2019
Sist endret
16.09.2020
Kontakt
Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Lærere:
antall
Prosentfordeling av lærere:
prosent
Pedagogiske utdanninger:
antall
Prosentfordeling av pedagogiske utdanninger:
prosent
Referansetid
Lærere:
3. uke i november
Prosentfordeling av lærere:
3. uke i november
Pedagogiske utdanninger:
3. uke i november
Prosentfordeling av pedagogiske utdanninger:
3. uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
pedagogisk utdanning
Må velges *
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

pedagogisk utdanning
Må velges *

Totalt 11 Valgte 0

alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.
Tall for 2019 ble rettet 16.9.2020.
statistikkvariabel
Lærere
En lærer telles bare en gang, med den mest relevante utdanningen for det trinnet de arbeider på.
Prosentfordeling av lærere
En lærer telles bare en gang, med den mest relevante utdanningen for det trinnet de arbeider på.
Pedagogiske utdanninger
En lærer telles flere ganger hvis vedkommende har flere utdanninger.
Prosentfordeling av pedagogiske utdanninger
En lærer telles flere ganger hvis vedkommende har flere utdanninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken