Ansatte i barnehage og skole

Til toppen

12092: Ansatte lærere i voksenopplæringsinstitusjoner, etter alder og pedagogisk utdanning 2015 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

pedagogisk utdanning

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle pedagogiske utdanninger , Førskole-/barnehagelærerutdanning , Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, inntil fire år ,

Valgt 0 av totalt 11

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med. Tall for 2019 ble rettet 16.9.2020.

statistikkvariabel

Lærere

En lærer telles bare en gang, med den mest relevante utdanningen for det trinnet de arbeider på.

Prosentfordeling av lærere

En lærer telles bare en gang, med den mest relevante utdanningen for det trinnet de arbeider på.

Pedagogiske utdanninger

En lærer telles flere ganger hvis vedkommende har flere utdanninger.

Prosentfordeling av pedagogiske utdanninger

En lærer telles flere ganger hvis vedkommende har flere utdanninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken