Ansatte i barnehage og skole

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12092: Ansatte lærere og avtalte årsverk i voksenopplæringsinstitusjoner, etter alder og pedagogisk utdanning 2015 - 2023

Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 958 38 967
Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
19.06.2024 08:00
Lærere:
antall
Lærere (prosent):
prosent
Pedagogiske utdanninger:
antall
Pedagogiske utdanninger (prosent):
prosent
Avtalte årsverk:
antall
Lærere:
3. uke i november
Lærere (prosent):
3. uke i november
Pedagogiske utdanninger:
3. uke i november
Pedagogiske utdanninger (prosent):
3. uke i november
Avtalte årsverk:
3. uke i november
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Førskole-/barnehagelærerutdanning , Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, inntil fire år ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.

statistikkvariabel

Lærere

En lærer telles bare en gang, med den mest relevante utdanningen for det trinnet de arbeider på.

Lærere (prosent)

En lærer telles bare en gang, med den mest relevante utdanningen for det trinnet de arbeider på.

Pedagogiske utdanninger

En lærer telles flere ganger hvis vedkommende har flere utdanninger.

Pedagogiske utdanninger (prosent)

En lærer telles flere ganger hvis vedkommende har flere utdanninger.