Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Til toppen

12088: Sosiale goder, etter inntektsgruppe 2017 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

sosiale goder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

inntektsgruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Lavinntekt, EU60 , Laveste inntektskvartil ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken