Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Til toppen

12079: Materielle goder, etter inntektsgruppe 2017 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

materielle goder

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bor i en husholdning som ikke har råd til å holde boligen passe varm , Bor i en husholdning som ikke har råd til å spise kjøtt og fisk annenhver dag , Ikke råd til å gå til tannlege      ,

Valgt 0 av totalt 10

inntektsgruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Lavinntekt, EU60 , Laveste inntektskvartil ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken