Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12079: Materielle goder, etter inntektsgruppe 2011 - 2023

Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
Håvard Bergesen Dalen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 50
11.04.2024 08:00
Andel personer 16 år og over (prosent):
prosent
Personer i 1000:
1000 personer
Andel personer 16 år og over (prosent):
Datainnsamling mellom januar og juni
Personer i 1000:
Datainnsamling mellom januar og juni
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ikke råd til å holde boligen passe varm , Ikke råd til å spise kjøtt og fisk annenhver dag , Ikke råd til å gå til tannlege ,

Valgt 0 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Lavinntekt, EU-skala 60 prosent , Laveste inntektskvartil ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2020 og 2021 ble revidert 5.4.2023. Tallene for 2011-2019 ble revidert 3.5.2023. Indikatoren «Leier bolig» er fjernet fra tabellen 11.4.2024 fordi den publiseres i statistikken 'Boforhold, levekårsundersøkelsen'.

materielle goder

Ikke råd til å holde boligen passe varm

Før 2021 ble dette spørsmålet bare stilt til personer som sa det var vanskelig å få endene til å møtes.

Ikke råd til å spise kjøtt og fisk annenhver dag

Før 2021 ble dette spørsmålet bare stilt til personer som sa det var vanskelig å få endene til å møtes.

Ikke råd til å bytte ut utslitte møbler

Før 2021 ble dette spørsmålet bare stilt til personer som sa det var vanskelig å få endene til å møtes.

Mangler minst ett materielt gode

Spørsmålene om ikke råd til internett og ikke råd til å erstatte utslitte klær inngår ikke i 2016.