Kulturtilbod

Til toppen

12062: Kommunale fritidstilbud (B) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kommunale fritidssenter (antall) , Timer åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (timer) , Timer åpen årlig, kommunale fritidssenter (timer) ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommunale fritidstilbud (bydeler i Oslo)

statistikkvariabel

Kommunale fritidssenter (antall)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Timer åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (timer)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Timer åpen årlig, kommunale fritidssenter (timer)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Dager åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (dager)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Uker åpen årlig i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (uker)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Timer åpen årlig per 1 000 innbyggere 6-20 år, kommunale fritidssenter (timer)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Besøk i året per 1000 innbyggere 6-20 år, i kommunale fritidssenter (antall)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Årsverk ved kommunalt drevne fritidssenter (årsverk)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Private tiltak for barn og unge som får kommunale tilskudd (antall)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Antall frivillige barne- og ungdomsforeninger som får kommunalt tilskudd (antall)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Tilskudd/overføringer til fritidsaktiviteter for barn og unge (1000 kr)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Tilskudd/overføringer til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd (kr)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.