12062: Kommunale fritidstilbud (B) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
lgj@ssb.no

Måleenhet
Kommunale fritidssenter (antall):
antall
Timer åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (timer):
timer
Timer åpen årlig, kommunale fritidssenter (timer):
timer
Dager åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (dager):
dager
Uker åpen årlig i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (uker):
uker
Timer åpen årlig per 1 000 innbyggere 6-20 år, kommunale fritidssenter (timer):
timer
Besøk i året per 1000 innbyggere 6-20 år, i kommunale fritidssenter (antall):
antall
Årsverk ved kommunalt drevne fritidssenter (årsverk):
årsverk
Private tiltak for barn og unge som får kommunale tilskudd (antall):
antall
Antall frivillige barne- og ungdomsforeninger som får kommunalt tilskudd (antall):
antall
Tilskudd/overføringer til fritidsaktiviteter for barn og unge (1000 kr):
1000 kr
Tilskudd/overføringer til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd (kr):
kr
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Redusert hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Kommunale fritidssenter (antall):
31.12
Timer åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (timer):
31.12
Timer åpen årlig, kommunale fritidssenter (timer):
31.12
Dager åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (dager):
31.12
Uker åpen årlig i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (uker):
31.12
Timer åpen årlig per 1 000 innbyggere 6-20 år, kommunale fritidssenter (timer):
31.12
Besøk i året per 1000 innbyggere 6-20 år, i kommunale fritidssenter (antall):
31.12
Årsverk ved kommunalt drevne fritidssenter (årsverk):
31.12
Private tiltak for barn og unge som får kommunale tilskudd (antall):
31.12
Antall frivillige barne- og ungdomsforeninger som får kommunalt tilskudd (antall):
31.12
Tilskudd/overføringer til fritidsaktiviteter for barn og unge (1000 kr):
31.12
Tilskudd/overføringer til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd (kr):
31.12
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
31.12
Gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
31.12
Redusert hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kommunale fritidstilbud (bydeler i Oslo)
statistikkvariabel
Kommunale fritidssenter (antall)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Timer åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (timer)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Timer åpen årlig, kommunale fritidssenter (timer)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Dager åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (dager)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Uker åpen årlig i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (uker)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Timer åpen årlig per 1 000 innbyggere 6-20 år, kommunale fritidssenter (timer)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Besøk i året per 1000 innbyggere 6-20 år, i kommunale fritidssenter (antall)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Årsverk ved kommunalt drevne fritidssenter (årsverk)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Private tiltak for barn og unge som får kommunale tilskudd (antall)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Antall frivillige barne- og ungdomsforeninger som får kommunalt tilskudd (antall)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Tilskudd/overføringer til fritidsaktiviteter for barn og unge (1000 kr)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Tilskudd/overføringer til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd (kr)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Brukerveiledning for statistikkbanken