Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12042: Tiltak som del av internkontroll for informasjonssikkerhet (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2021

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken