Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12042: Tiltak som del av internkontroll for informasjonssikkerhet (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Evaluert, forbedret eller fornyet styringssystemet for informasjonssikkerhet:
prosent
Etablert nye sikkerhetstiltak:
prosent
Forbedret eller fjernet sikkerhetstiltak:
prosent
Rapportert erfaringer fra håndtering av uønskede hendelser til bruk i risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten:
prosent
Rapportert erfaringer fra øvelser til bruk i risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten:
prosent
Referansetid
Evaluert, forbedret eller fornyet styringssystemet for informasjonssikkerhet:
1. kvartal
Etablert nye sikkerhetstiltak:
31.12.
Forbedret eller fjernet sikkerhetstiltak:
31.12.
Rapportert erfaringer fra håndtering av uønskede hendelser til bruk i risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten:
31.12.
Rapportert erfaringer fra øvelser til bruk i risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken