Bruk av IKT i offentlig sektor

12042: Tiltak som del av internkontroll for informasjonssikkerhet (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

forvaltningsnivå Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Øystein Åmelfot Dyngen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 357
dyn@ssb.no

Ole Røgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 358
olr@ssb.no

Måleenhet
Evaluert, forbedret eller fornyet styringssystemet for informasjonssikkerhet:
prosent
Etablert nye sikkerhetstiltak:
prosent
Forbedret eller fjernet sikkerhetstiltak:
prosent
Rapportert erfaringer fra håndtering av uønskede hendelser til bruk i risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten:
prosent
Rapportert erfaringer fra øvelser til bruk i risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten:
prosent
Referansetid
Evaluert, forbedret eller fornyet styringssystemet for informasjonssikkerhet:
1. kvartal
Etablert nye sikkerhetstiltak:
31.12.
Forbedret eller fjernet sikkerhetstiltak:
31.12.
Rapportert erfaringer fra håndtering av uønskede hendelser til bruk i risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten:
31.12.
Rapportert erfaringer fra øvelser til bruk i risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken