Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12042: Tiltak som del av internkontroll for informasjonssikkerhet (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2024

Ekaterina Denisova, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 12
03.05.2024 08:00
Evaluert, forbedret eller fornyet styringssystemet for informasjonssikkerhet:
prosent
Etablert nye sikkerhetstiltak:
prosent
Forbedret eller fjernet sikkerhetstiltak:
prosent
Rapportert erfaringer fra håndtering av uønskede hendelser til bruk i risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten:
prosent
Rapportert erfaringer fra øvelser til bruk i risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten:
prosent
Evaluert, forbedret eller fornyet styringssystemet for informasjonssikkerhet:
1. kvartal
Etablert nye sikkerhetstiltak:
31.12.
Forbedret eller fjernet sikkerhetstiltak:
31.12.
Rapportert erfaringer fra håndtering av uønskede hendelser til bruk i risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten:
31.12.
Rapportert erfaringer fra øvelser til bruk i risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2024 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2024 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'. F.o.m. 2020 t.o.m. 2023 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.