Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12041: Tiltak/rutiner ved administrasjon av IKT-sikkerheten, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

antall innbyggere


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken