Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12039: Innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

antall innbyggere


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Med innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt menes bruk av elektroniske verktøy til digitale innkjøp. Bruk av tekstfiler og regnearkfiler, og mottak og leveranse på e-post anses ikke som elektroniske verktøy. Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken