Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12038: Rekruttering av IKT-spesialister, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

antall innbyggere


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

statistikkvariabel

Hadde problemer med å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året

Beregnet av andelen virksomheter som har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året.

Brukerveiledning for statistikkbanken