Bruk av IKT i offentlig sektor

12038: Rekruttering av IKT-spesialister, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

forvaltningsnivå Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

antall innbyggere

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året:
prosent
Hadde problemer med å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året:
prosent
Referansetid
Har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året:
1. kvartal
Hadde problemer med å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.
statistikkvariabel
Hadde problemer med å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året
Beregnet av andelen virksomheter som har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året.

Brukerveiledning for statistikkbanken