Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12037: Tjenester som tilbys digitalt (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

tjenestetilbud

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken