Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12036: Hindringer for utvikling av elektroniske tjenester, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mangel på politiske føringer , Mangel på engasjement hos ledelsen , Lovgivning og regler mangler tilpasning ,

Valgt 1 av totalt 10

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

grad av hindring

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

antall innbyggere


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken