Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12036: Hindringer for utvikling av digitale tjenester, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2024

Ekaterina Denisova, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 12
03.05.2024 08:00
Mangel på politiske føringer:
prosent
Mangel på engasjement hos ledelsen:
prosent
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
prosent
Mangel på felles standarder for datautveksling:
prosent
Mangel på felles offentlige løsninger og infrastruktur:
prosent
Vanskelig å integrere eksisterende IT- og fagsystemer med digital forvaltning:
prosent
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
prosent
IKT-utgifter høyere enn forventet:
prosent
Manglende kompetanse i virksomheten:
prosent
Avhengig av utvikling hos andre aktører i offentlig og privat sektor:
prosent
Mangel på politiske føringer:
1. kvartal
Mangel på engasjement hos ledelsen:
1. kvartal
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
1. kvartal
Mangel på felles standarder for datautveksling:
1. kvartal
Mangel på felles offentlige løsninger og infrastruktur:
1. kvartal
Vanskelig å integrere eksisterende IT- og fagsystemer med digital forvaltning:
1. kvartal
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
1. kvartal
IKT-utgifter høyere enn forventet:
1. kvartal
Manglende kompetanse i virksomheten:
1. kvartal
Avhengig av utvikling hos andre aktører i offentlig og privat sektor:
1. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mangel på politiske føringer , Mangel på engasjement hos ledelsen , Lovgivning og regler mangler tilpasning ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2024 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2024 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'. F.o.m. 2020 t.o.m. 2023 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.