Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12034: Formål med bruk av sosiale medier, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2019

Ekaterina Denisova, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 12
29.04.2019 08:00
Tilgjengeliggjøre informasjon om virksomheten:
prosent
Utvikle virksomhetens omdømme:
prosent
Innhente/svare på brukernes meninger, vurderinger og spørsmål:
prosent
Involvere brukerne i utvikling av tjenester:
prosent
Prosjektarbeid i interne/eksterne miljøer:
prosent
Utveksle synspunkter/holdninger/kunnskap innenfor virksomheten:
prosent
Rekruttere nye ansatte:
prosent
Tilgjengeliggjøre informasjon om virksomheten:
1. kvartal
Utvikle virksomhetens omdømme:
2. kvartal
Innhente/svare på brukernes meninger, vurderinger og spørsmål:
2. kvartal
Involvere brukerne i utvikling av tjenester:
2. kvartal
Prosjektarbeid i interne/eksterne miljøer:
2. kvartal
Utveksle synspunkter/holdninger/kunnskap innenfor virksomheten:
2. kvartal
Rekruttere nye ansatte:
2. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prosentandelene er beregnet av andel kommuner/fylkeskommuner som bruker sosiale medier. Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.