Bruk av IKT i offentlig sektor

12033: Bruk av sosiale medier, etter type og antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

forvaltningsnivå Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

antall innbyggere

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Øystein Åmelfot Dyngen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 357
dyn@ssb.no

Ole Røgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 358
olr@ssb.no

Måleenhet
Bruker sosiale medier:
prosent
Nettsamfunn (Facebook, Linkedin o.a.):
prosent
Mikroblogger (Twitter o.a.):
prosent
Internettjenester for innholdsdeling (YouTube, Flickr o.a.):
prosent
Digitale dugnadsarena (wikier o.a.):
prosent
Blogg på virksomhetens nettsider:
prosent
Annet:
prosent
Referansetid
Bruker sosiale medier:
1. kvartal
Nettsamfunn (Facebook, Linkedin o.a.):
2. kvartal
Mikroblogger (Twitter o.a.):
2. kvartal
Internettjenester for innholdsdeling (YouTube, Flickr o.a.):
2. kvartal
Digitale dugnadsarena (wikier o.a.):
2. kvartal
Blogg på virksomhetens nettsider:
2. kvartal
Annet:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Andel brukere per medietype er beregnet av antall kommuner/fylkeskommuner.

Brukerveiledning for statistikkbanken