Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12033: Bruk av sosiale medier, etter type og antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

antall innbyggere


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andel brukere per medietype er beregnet av antall kommuner/fylkeskommuner. Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken