Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12031: Ivaretakelse av IKT-funksjoner, etter grad av outsourcing (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2012 - 2021

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Prosjektledelse ved IKT-anskaffelser , Prosjektledelse for digitalisering , Utvikling av IKT-/digitaliseringsstrategi ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 9

IKT-bruk

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken