Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12031: Ivaretakelse av IKT-funksjoner, etter grad av outsourcing (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2012 - 2024

Ekaterina Denisova, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 12
03.05.2024 08:00
Prosjektledelse ved IKT-anskaffelser:
prosent
Prosjektledelse for digitalisering:
prosent
Utvikling av IKT-/digitaliseringsstrategi:
prosent
Utvikling av internettløsninger:
prosent
Drift av enhetens servere:
prosent
Drift av PC-miljøer:
prosent
Forvaltning av fagsystemer:
prosent
Drift av fagsystemer:
prosent
IT-opplæring av interne brukere:
prosent
Brukerstøtte:
prosent
Sikkerhetsovervåking av IKT-infrastruktur:
prosent
Sikkerhetstesting (f.eks. penetrasjonstesting):
prosent
Prosjektledelse ved IKT-anskaffelser:
1. kvartal
Prosjektledelse for digitalisering:
1. kvartal
Utvikling av IKT-/digitaliseringsstrategi:
1. kvartal
Utvikling av internettløsninger:
1. kvartal
Drift av enhetens servere:
1. kvartal
Drift av PC-miljøer:
1. kvartal
Forvaltning av fagsystemer:
1. kvartal
Drift av fagsystemer:
1. kvartal
IT-opplæring av interne brukere:
1. kvartal
Brukerstøtte:
1. kvartal
Sikkerhetsovervåking av IKT-infrastruktur:
1. kvartal
Sikkerhetstesting (f.eks. penetrasjonstesting):
1. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Prosjektledelse ved IKT-anskaffelser , Prosjektledelse for digitalisering , Utvikling av IKT-/digitaliseringsstrategi ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2024 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2024 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'. F.o.m. 2020 t.o.m. 2023 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.