Bruk av IKT i offentlig sektor

12030: Endringer som følge av IKT-prosjekter, etter endringsgrad (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2008 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

graden av endring Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

forvaltningsnivå Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Øystein Åmelfot Dyngen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 357
dyn@ssb.no

Ole Røgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 358
olr@ssb.no

Måleenhet
Økt kvalitet på virksomhetens tjenester:
prosent
Bedre beslutningsgrunnlag:
prosent
Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester:
prosent
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
prosent
Redusert bemanning:
prosent
En eller flere ansatte får/har fått andre arbeidsoppgaver i virksomheten:
prosent
Raskere saksgang/kortere svartid:
prosent
Bedre samhandling med andre virksomheter:
prosent
Økt bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger:
prosent
Etablert nye tjenester:
prosent
Mer robust og sikker infrastruktur:
prosent
Andre områder:
prosent
Referansetid
Økt kvalitet på virksomhetens tjenester:
1. kvartal
Bedre beslutningsgrunnlag:
2. kvartal
Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester:
2. kvartal
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
2. kvartal
Redusert bemanning:
2. kvartal
En eller flere ansatte får/har fått andre arbeidsoppgaver i virksomheten:
2. kvartal
Raskere saksgang/kortere svartid:
2. kvartal
Bedre samhandling med andre virksomheter:
2. kvartal
Økt bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger:
2. kvartal
Etablert nye tjenester:
2. kvartal
Mer robust og sikker infrastruktur:
2. kvartal
Andre områder:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken