Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12030: Endringer som følge av IKT-prosjekter, etter endringsgrad (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2008 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Økt kvalitet på virksomhetens tjenester , Bedre beslutningsgrunnlag , Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

graden av endring

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken