Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

12029: Forventede endringer ved innføring av nye IKT-systemer (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2013 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Økt kvalitet på virksomhetens tjenester , Bedre beslutningsgrunnlag , Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

forvaltningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det har vært en endring i spørsmålsformuleringen fra 2017 til 2018 som kan forklare noe endring i tallene. Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken