Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12029: Forventede endringer ved innføring av nye IKT-systemer (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) (avslutta serie) 2013 - 2022

Ekaterina Denisova, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 12
06.05.2022 08:00
Økt kvalitet på virksomhetens tjenester:
prosent
Bedre beslutningsgrunnlag:
prosent
Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester:
prosent
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
prosent
Redusert bemanning:
prosent
En eller flere ansatte får andre arbeidsoppgaver i virksomheten:
prosent
Raskere saksgang/kortere svartid:
prosent
Bedre samhandling med andre virksomheter:
prosent
Økt bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger:
prosent
Etablert nye tjenester:
prosent
Mer robust og sikker infrastruktur:
prosent
Andre områder:
prosent
Økt kvalitet på virksomhetens tjenester:
1. kvartal
Bedre beslutningsgrunnlag:
2. kvartal
Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester:
2. kvartal
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
2. kvartal
Redusert bemanning:
1. kvartal
En eller flere ansatte får andre arbeidsoppgaver i virksomheten:
2. kvartal
Raskere saksgang/kortere svartid:
2. kvartal
Bedre samhandling med andre virksomheter:
2. kvartal
Økt bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger:
2. kvartal
Etablert nye tjenester:
2. kvartal
Mer robust og sikker infrastruktur:
2. kvartal
Andre områder:
2. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Økt kvalitet på virksomhetens tjenester , Bedre beslutningsgrunnlag , Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det har vært en endring i spørsmålsformuleringen fra 2017 til 2018 som kan forklare noe endring i tallene. Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.