Kostnadsindeks for buss

Til toppen
12006: Indeks for nominell rente basert på 3-måneders NIBOR og rentemargin (1. kvartal 2018=100) 2010K1 - 2020K2
Sist endret
08.09.2020
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Indeks:
indeks
Referansetid
Indeks:
Gjennomsnitt av hvert kvartal
Basisperiode
Indeks:
1. kvartal 2018
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 42 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken