Kostnadsindeks for buss

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12004: Kostnadsindeks for buss, uten kapitalkostnader, etter delindeks og drivstofftype (4. kvartal 2021=100) 2010K1 - 2024K1

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
04.06.2024 08:00
Kostnadsindeks for buss uten kapitalkostnader:
indeks
Endring i prosent fra samme kvartal året før:
prosent
Endring i prosent fra forrige kvartal:
prosent
Kostnadsindeks for buss uten kapitalkostnader:
Gjennomsnitt av hvert kvartal
Endring i prosent fra samme kvartal året før:
Slutten av kvartalet
Endring i prosent fra forrige kvartal:
Slutten av kvartalet
Kostnadsindeks for buss uten kapitalkostnader:
4. kvartal 2021
Endring i prosent fra samme kvartal året før:
4. kvartal 2021
Endring i prosent fra forrige kvartal:
4. kvartal 2021
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K1 , 2010K2 , 2010K3 ,

Valgt 1 av totalt 57

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EP03 Naturgass , EP0467112 Autodiesel , EP05221 Biodiesel, første generasjon ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Til og med 1. kvartal 2019 inkluderte EP05222 Biodiesel, andre generasjon både fornybar diesel HVO, konvensjonell og fornybar diesel HVO, avansert. Fra og med 2. kvartal 2019 inkluderer EP05222 Biodiesel, andre generasjon bare fornybar diesel HVO, avansert. Tallene ble rettet kl. 11.30 29. november 2022. Tall for 2018k1 - 2021k4 ble rettet kl. 08.00 22.05.2023. 7. juni 2023 '.' ble byttet ut med '100' for 4.kvartal 2021 for de fem prisområdene for elektrisitet

drivstofftype

EP05221 Biodiesel, første generasjon

Første generasjon biodiesel, laget av metylester fra plantefett, f.eks. raspmetylester (RME) som blant annet finnes i produktet B100.

EP05222 Biodiesel, andre generasjon

Andre generasjon biodiesel, laget av hydrogenert vegetabilsk olje (HVO). Omtales noen ganger som 'fornybar diesel'.

EP05222 Biodiesel, andre generasjon

Tall for EP05222 Biodiesel, andre generasjon ble rettet 8. juni 2022 for perioden 2018K1-2021K3.