Kostnadsindeks for buss

Til toppen

11935: Kapitalkostnadsindeks for bussnæringen etter avskrivninger og rentekostnader (1. kvartal 2018=100) 2010K1 - 2021K1

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K1 , 2010K2 , 2010K3 ,

Valgt 1 av totalt 45

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1-års inflasjonsjustering av 10-årige obligasjonsrenter inkludert rentemargin.

Brukerveiledning for statistikkbanken