Kostnadsindeks for buss

11935: Kapitalkostnadsindeks for bussnæringen etter avskrivninger og rentekostnader (1. kvartal 2018=100) 2010K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.06.2020
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Kapitalkostnadsindeks:
indeks
Referansetid
Kapitalkostnadsindeks:
Gjennomsnitt av hvert kvartal
Basisperiode
Kapitalkostnadsindeks:
1. kvartal 2018
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

1-års inflasjonsjustering av 10-årige obligasjonsrenter inkludert rentemargin.
kvartal
2018K4
Tallet for 4. kvartal 2018 ble rettet 18. september 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken