Kostnadsindeks for buss

Til toppen
11934: Arbeidskraftkostnadsindeks for bussnæringen og privat næringsliv (1. kvartal 2018=100) 2015K1 - 2020K2
Sist endret
08.09.2020
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Arbeidskraftkostnadsindeks:
indeks
Referansetid
Arbeidskraftkostnadsindeks:
Gjennomsnitt av hvert kvartal
Basisperiode
Arbeidskraftkostnadsindeks:
1. kvartal 2018
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Indeksen er sammensatt av arbeidskraftkostnader for næringene 49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde, 49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde (50%) og næringshovedområdene B-N (50%) i Standard for næringsgruppering 2007.
Tallene ble revidert 23. mai 2019 på bakgrunn av resultatet fra undersøkelsen om arbeidskraftkostnader 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken