Kostnadsindeks for buss

11934: Arbeidskraftkostnadsindeks for bussnæringen og privat næringsliv (1. kvartal 2018=100) 2015K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.06.2020
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Arbeidskraftkostnadsindeks:
indeks
Referansetid
Arbeidskraftkostnadsindeks:
Gjennomsnitt av hvert kvartal
Basisperiode
Arbeidskraftkostnadsindeks:
1. kvartal 2018
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Indeksen er sammensatt av arbeidskraftkostnader for næringene 49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde, 49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde (50%) og næringshovedområdene B-N (50%) i Standard for næringsgruppering 2007.
Tallene ble revidert 23. mai 2019 på bakgrunn av resultatet fra undersøkelsen om arbeidskraftkostnader 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken