Kostnadsindeks for buss

Til toppen

11934: Arbeidskraftkostnadsindeks for bussnæringen og privat næringsliv (1. kvartal 2018=100) 2015K1 - 2021K1

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015K1 , 2015K2 , 2015K3 ,

Valgt 1 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Indeksen er sammensatt av arbeidskraftkostnader for næringene 49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde, 49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde (50%) og næringshovedområdene B-N (50%) i Standard for næringsgruppering 2007. Tallene ble revidert 23. mai 2019 på bakgrunn av resultatet fra undersøkelsen om arbeidskraftkostnader 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken