Kostnadsindeks for buss

11931: Kostnadsindeks for buss, inkl. kapitalkostnader, etter delindeks og drivstofftype (1. kvartal 2018=100) 2010K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

delkostnadsindeks

Totalt 8 Valgte

Søk

drivstofftype Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.06.2020
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Kostnadsindeks for buss:
indeks
Endring i prosent fra samme kvartal året før:
prosent
Endring i prosent fra forrige kvartal:
prosent
Referansetid
Kostnadsindeks for buss:
Gjennomsnitt av hvert kvartal
Endring i prosent fra samme kvartal året før:
Slutten av kvartalet
Endring i prosent fra forrige kvartal:
Slutten av kvartalet
Basisperiode
Kostnadsindeks for buss:
1. kvartal 2018
Endring i prosent fra samme kvartal året før:
1. kvartal 2018
Endring i prosent fra forrige kvartal:
1. kvartal 2018
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for EP0467112 Autodiesel ble rettet 25. mars 2019.
Til og med 1. kvartal 2019 inkluderte EP05222 Biodiesel, andre generasjon både fornybar diesel HVO, konvensjonell og fornybar diesel HVO, avansert. Fra og med 2. kvartal 2019 inkluderer EP05222 Biodiesel, andre generasjon bare fornybar diesel HVO, avansert.
drivstofftype
EP05221 Biodiesel, første generasjon
Første generasjon biodiesel, laget av metylester fra plantefett, f.eks. raspmetylester (RME) som blant annet finnes i produktet B100.
EP05222 Biodiesel, andre generasjon
Andre generasjon biodiesel, laget av hydrogenert vegetabilsk olje (HVO). Omtales noen ganger som 'fornybar diesel'.

Brukerveiledning for statistikkbanken