Kostnadsindeks for buss

Til toppen

11931: Kostnadsindeks for buss, inkl. kapitalkostnader, etter delindeks og drivstofftype (1. kvartal 2018=100) 2010K1 - 2021K1

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K1 , 2010K2 , 2010K3 ,

Valgt 1 av totalt 45

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

delkostnadsindeks


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Til og med 1. kvartal 2019 inkluderte EP05222 Biodiesel, andre generasjon både fornybar diesel HVO, konvensjonell og fornybar diesel HVO, avansert. Fra og med 2. kvartal 2019 inkluderer EP05222 Biodiesel, andre generasjon bare fornybar diesel HVO, avansert.

drivstofftype

EP05221 Biodiesel, første generasjon

Første generasjon biodiesel, laget av metylester fra plantefett, f.eks. raspmetylester (RME) som blant annet finnes i produktet B100.

EP05222 Biodiesel, andre generasjon

Andre generasjon biodiesel, laget av hydrogenert vegetabilsk olje (HVO). Omtales noen ganger som 'fornybar diesel'.

Brukerveiledning for statistikkbanken