Kostnadsindeks for buss

Til toppen
11931: Kostnadsindeks for buss, inkl. kapitalkostnader, etter delindeks og drivstofftype (1. kvartal 2018=100) 2010K1 - 2020K2
Sist endret
08.09.2020
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Kostnadsindeks for buss:
indeks
Endring i prosent fra samme kvartal året før:
prosent
Endring i prosent fra forrige kvartal:
prosent
Referansetid
Kostnadsindeks for buss:
Gjennomsnitt av hvert kvartal
Endring i prosent fra samme kvartal året før:
Slutten av kvartalet
Endring i prosent fra forrige kvartal:
Slutten av kvartalet
Basisperiode
Kostnadsindeks for buss:
1. kvartal 2018
Endring i prosent fra samme kvartal året før:
1. kvartal 2018
Endring i prosent fra forrige kvartal:
1. kvartal 2018
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
drivstofftype
Må velges *
delkostnadsindeks
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 42 Valgte 1

Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

delkostnadsindeks

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for EP0467112 Autodiesel ble rettet 25. mars 2019.
Til og med 1. kvartal 2019 inkluderte EP05222 Biodiesel, andre generasjon både fornybar diesel HVO, konvensjonell og fornybar diesel HVO, avansert. Fra og med 2. kvartal 2019 inkluderer EP05222 Biodiesel, andre generasjon bare fornybar diesel HVO, avansert.
drivstofftype
EP05221 Biodiesel, første generasjon
Første generasjon biodiesel, laget av metylester fra plantefett, f.eks. raspmetylester (RME) som blant annet finnes i produktet B100.
EP05222 Biodiesel, andre generasjon
Andre generasjon biodiesel, laget av hydrogenert vegetabilsk olje (HVO). Omtales noen ganger som 'fornybar diesel'.

Brukerveiledning for statistikkbanken