Til toppen
11856: Uføretrygdede, etter kjønn, uføregrad og arbeidsintensitet 2015 - 2019
Sist endret
02.07.2020
Kontakt
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Aslak Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 376
ahl@ssb.no

Måleenhet
Uføretrygdede:
personer
Uføretrygdede (prosent):
prosent
Referansetid
Uføretrygdede:
31.12.
Uføretrygdede (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
uføregrad
arbeidsintensitet
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
arbeidsintensitet

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken