Til toppen

11853: Uføretrygdede, etter kjønn, landbakgrunn og arbeidsintensitet 2015 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

landbakgrunn

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

arbeidsintensitet


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken