Alderspensjonister

Til toppen

11838: Alderspensjonister, etter kjønn, alder, pensjonsgrad og arbeidsintensitet 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
pensjonsgrad
arbeidsintensitet

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

pensjonsgrad


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

arbeidsintensitet


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken