Alderspensjonister

Til toppen
11836: Alderspensjonister, etter kjønn, alder, utdanningsnivå og arbeidsintensitet 2015 - 2019
Sist endret
30.06.2020
Kontakt
Aslak Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 376
ahl@ssb.no

Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Måleenhet
Alderspensjonister:
personer
Alderspensjonister (prosent):
prosent
Referansetid
Alderspensjonister:
31.12.
Alderspensjonister (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
utdanningsnivå
arbeidsintensitet
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
arbeidsintensitet

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken