Alderspensjonister

Til toppen

11829: Antall måneder som alderspensjonist og lønnstaker 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
måneder som sysselsatt lønnstaker

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

måneder som sysselsatt lønnstaker

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 0 måneder , 1 måned ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken