Til toppen

11826: Uføretrygdede, etter kjønn og innvandringsgrunn 2015 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

innvandringsgrunn


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken