KOSTRA

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11819: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (B) 2015 - 2023

Kari Solaas Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 81
Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
17.06.2024 08:00
Innbyggere (antall):
antall
Kvinner (antall):
antall
Menn (antall):
antall
Fødte i løpet av året (antall):
antall
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000):
per 1000
Døde i løpet av året (antall):
antall
Døde per 1000 innbyggere (per 1000):
per 1000
Skilte og separerte 16-66 år (antall):
antall
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent):
prosent
Enslige innbyggere 80 år og over (antall):
antall
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent):
prosent
Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall):
antall
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden (prosent):
prosent
Uføretrygda 18-66 år (antall):
antall
Andel uføretrygda 18-66 år (prosent):
prosent
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (antall):
antall
Andel med innvandrerbakgrunn (prosent):
prosent
Innbyggere (antall):
31.12
Kvinner (antall):
31.12
Menn (antall):
31.12
Fødte i løpet av året (antall):
31.12
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000):
31.12
Døde i løpet av året (antall):
31.12
Døde per 1000 innbyggere (per 1000):
31.12
Skilte og separerte 16-66 år (antall):
31.12
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent):
31.12
Enslige innbyggere 80 år og over (antall):
31.12
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent):
31.12
Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall):
31.12
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden (prosent):
31.12
Uføretrygda 18-66 år (antall):
31.12
Andel uføretrygda 18-66 år (prosent):
31.12
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (antall):
31.12
Andel med innvandrerbakgrunn (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Innbyggere (antall) , Kvinner (antall) , Menn (antall) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Noen utvalgte nøkkeltall om befolkningen i Oslos bydeler. Til publisering 17. juni 2024 ble variablene «Innbyggere (antall)», Kvinner (antall), Menn (antall), «Fødte i løpet av året (antall)», «Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)», «Døde i løpet av året (antall)», «Døde per 1000 innbyggere (per 1000)», «Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall)», «Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden (prosent)», «Uføretrygda 18-66 år (antall)» og «Andel uføretrygda 18-66 år (prosent)» oppdatert med 2023-data. Øvrige variabler ble oppdatert med 2023-data 15. mars 2024.

statistikkvariabel

Uføretrygda 18-66 år (antall)

Fra 15. juni 2021 er aldersintervallet i variablene «Uføretrygda 18-66 år (antall)» (tidligere «Uførepensjonister 16-66 år (antall)») og «Andel uføretrygda 18-66 år (prosent)» (tidligere «Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent)») oppdatert slik at aldersintervallene stemmer med dem som faktisk er mulige mottakere for ytelsen. Dette medfører at andelstallet er noe høyere sammenliknet med tidligere. Dette skyldes at nevneren i brøken nå ikke lenger omfatter befolkningen i alderen 16-17 år.

Andel uføretrygda 18-66 år (prosent)

Fra 15. juni 2021 er aldersintervallet i variablene «Uføretrygda 18-66 år (antall)» (tidligere «Uførepensjonister 16-66 år (antall)») og «Andel uføretrygda 18-66 år (prosent)» (tidligere «Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent)») oppdatert slik at aldersintervallene stemmer med dem som faktisk er mulige mottakere for ytelsen. Dette medfører at andelstallet er noe høyere sammenliknet med tidligere. Dette skyldes at nevneren i brøken nå ikke lenger omfatter befolkningen i alderen 16-17 år.