KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
11819: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (B) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Kari Solaas Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 81
krs@ssb.no

Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
coh@ssb.no

Måleenhet
Innbyggere (antall):
antall
Kvinner (antall):
antall
Menn (antall):
antall
Fødte i løpet av året (antall):
antall
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000):
per 1000
Døde i løpet av året (antall):
antall
Døde per 1000 innbyggere (per 1000):
per 1000
Skilte og separerte 16-66 år (antall):
antall
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent):
prosent
Enslige innbyggere 80 år og over (antall):
antall
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent):
prosent
Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall):
antall
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden (prosent):
prosent
Uførepensjonister 16-66 år (antall):
antall
Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent):
prosent
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (antall):
antall
Andel innvandrerbefolkning (prosent):
prosent
Referansetid
Innbyggere (antall):
31.12
Kvinner (antall):
31.12
Menn (antall):
31.12
Fødte i løpet av året (antall):
31.12
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000):
31.12
Døde i løpet av året (antall):
31.12
Døde per 1000 innbyggere (per 1000):
31.12
Skilte og separerte 16-66 år (antall):
31.12
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent):
31.12
Enslige innbyggere 80 år og over (antall):
31.12
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent):
31.12
Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall):
31.12
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden (prosent):
31.12
Uførepensjonister 16-66 år (antall):
31.12
Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent):
31.12
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (antall):
31.12
Andel innvandrerbefolkning (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 19 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Noen utvalgte nøkkeltall på befolkningen i Oslo bydelene
statistikkvariabel
Fødte i løpet av året (antall)
.
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)
Tall for fødde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
Døde i løpet av året (antall)
.
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)
Tall for døde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.

Brukerveiledning for statistikkbanken