KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen

11819: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (B) 2015 - 2019

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Innbyggere (antall) , Kvinner (antall) , Menn (antall) ,

Valgt 1 av totalt 17

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Noen utvalgte nøkkeltall på befolkningen i Oslo bydelene
statistikkvariabel
Fødte i løpet av året (antall)
.
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)
Tall for fødde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
Døde i løpet av året (antall)
.
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)
Tall for døde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.

Brukerveiledning for statistikkbanken