KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen

11819: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (B) 2015 - 2020

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Innbyggere (antall) , Kvinner (antall) , Menn (antall) ,

Valgt 1 av totalt 17

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Noen utvalgte nøkkeltall om befolkningen i Oslo-bydelene. Mellom 15. mars og 15. juni 2021 er tallene for 2020 for de fleste variablene en kopi av data for 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken