KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
11763: Folkemengde 31.12 , etter alder (B) 2015 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Personer (antall):
antall
Referansetid
Personer (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
alder
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 19 Valgte 0


Totalt 159 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Personer etter alder i Oslo bydelene per 31.12 Innbyggere i bydelene Marka og Sentrum for 2019 er ikke fordelt etter bydeler der de får kommunale tenester.

Brukerveiledning for statistikkbanken