Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11759: Frivillige lag og foreninger, etter type lag (B) 2015 - 2023

Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
17.06.2024 08:00
Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall):
antall
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger (1000 kr):
1000 kr
Kommunale driftstilskudd til frivillige lag og foreninger per lag som mottar tilskudd (kr):
kr
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige lag og foreninger (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Redusert hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall):
31.12
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger (1000 kr):
31.12
Kommunale driftstilskudd til frivillige lag og foreninger per lag som mottar tilskudd (kr):
31.12
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige lag og foreninger (ja=1, nei=0):
31.12
Gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
31.12
Redusert hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For årgangene 2019, 2020 og 2021 inkluderer Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbyggfrivilligsentraler (tidligere funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser).

statistikkvariabel

Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger (1000 kr)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Kommunale driftstilskudd til frivillige lag og foreninger per lag som mottar tilskudd (kr)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige lag og foreninger (ja=1, nei=0)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.