Kulturtilbod

Til toppen

11759: Frivillige lag og foreninger, etter type lag (B) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg inneholder f.o.m. 2019 frivilligsentraler (tidligere funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser).

statistikkvariabel

Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger (1000 kr)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Kommunale driftstilskudd til frivillige lag og foreninger per lag som mottar tilskudd (kr)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige lag og foreninger (ja=1, nei=0)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.