11759: Frivillige lag og foreninger, etter type lag (B) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

type forening Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Måleenhet
Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall):
antall
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger (1000 kr):
1000 kr
Kommunale driftstilskudd til frivillige lag og foreninger per lag som mottar tilskudd (kr):
kr
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige lag og foreninger (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall):
31.12
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger (1000 kr):
31.12
Kommunale driftstilskudd til frivillige lag og foreninger per lag som mottar tilskudd (kr):
31.12
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige lag og foreninger (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Frivillige lag og foreninger (bydeler i Oslo)
statistikkvariabel
Frivillige lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd (antall)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger (1000 kr)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Kommunale driftstilskudd til frivillige lag og foreninger per lag som mottar tilskudd (kr)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige lag og foreninger (ja=1, nei=0)
Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Brukerveiledning for statistikkbanken