Alderspensjonister

Til toppen

11744: Alderspensjonister, etter kjønn, alder, landbakgrunn og pensjonsgrad 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landbakgrunn
Må velges *
kjønn
alder
pensjonsgrad

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

landbakgrunn

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

pensjonsgrad


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken