Helseregnskap

Til toppen

11743: Helseutgifter, etter produserende sektor og type tjeneste (mill. kr) 2015 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HC.1-HC.7 Helseutgifter , HC.1 Medisinsk behandling , HC.1.1 Sykehustjenester - heldøgnsopphold ,

Valgt 0 av totalt 24

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000