Til toppen

11739: Nye uføretrygdede, etter alder og landbakgrunn 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landbakgrunn
Må velges *
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

landbakgrunn

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen er rettet 30.04.2020. Gjelder årgangene 2015-2018 og antall nye uføre i aldersgruppene 18-19 og 20-24.

Brukerveiledning for statistikkbanken