Alderspensjonister

Til toppen

11730: Alderspensjonister, etter kjønn, alder og pensjonsgrad 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
pensjonsgrad

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 62-74 år , 62 år , 63 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

pensjonsgrad


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken