Alderspensjonister

Til toppen
11730: Alderspensjonister, etter kjønn, alder og pensjonsgrad 2015 - 2019
Sist endret
30.06.2020
Kontakt
Aslak Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 376
ahl@ssb.no

Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Måleenhet
Alderspensjonister:
personer
Alderspensjonister (prosent):
prosent
Referansetid
Alderspensjonister:
31.12.
Alderspensjonister (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
pensjonsgrad
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
pensjonsgrad

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken