Alderspensjonister

Til toppen
11723: Nye alderspensjonister, etter bosettingsstatus og måned 2015 - 2019
Sist endret
30.06.2020
Kontakt
Aslak Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 376
ahl@ssb.no

Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Måleenhet
Nye alderspensjonister:
personer
Referansetid
Nye alderspensjonister:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
bosettingsstatus
måned
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

bosettingsstatus

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
måned

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken