Karakterer ved avsluttet grunnskole

11689: Elever, etter kjønn, grunnskolepoeng og foreldrenes utdanningsnivå 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

grunnskolepoeng

Totalt 10 Valgte

Søk

foreldrenes utdanningsnivå

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.08.2019
Kontakt
Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Elever (prosent):
prosent
Referansetid
Elever:
31.12.
Elever (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Elever over 16 år, samt elever på utenlandskoler, steinerskoler og skoler med ukjent organisasjonsnummer er ikke tatt med. Elever som mangler grunnskolepoeng er inkludert i totalen.

Brukerveiledning for statistikkbanken