Godstransport med lastebil

Til toppen

11686: Import og eksport med lastebil, etter vareslag og grensepasseringsmåte (tonn) 2007 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Jordbruks- jakt- eller skogbruksprodukter, fisk og andre fiskeprodukter , 02 Kull og lignitt, råolje og naturgass , 03 Malm og andre produkter fra bryting og utvinning, torv, uran og thorium ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Brutto vekt.