Godstransport med lastebil

11686: Import og eksport med lastebil, etter vareslag og grensepasseringsmåte (tonn) 2007 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

import/eksport Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

vareslag

Totalt 21 Valgte

Søk

grensepasseringsmåte

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.10.2018
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 6388 5615
nag@ssb.no

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5415
aww@ssb.no

Måleenhet
Mengde:
tonn
Referansetid
Mengde:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for transportarbeidet (tonnkm) for 1. kvartal 2013 og for året samlet er rettet 22. mai 2015.
Tallene ble rettet 11. oktober 2018.
Brutto vekt.

Brukerveiledning for statistikkbanken