Godstransport med lastebil

11684: Import med lastebil, etter vareslag, opprinnelsesland, avsenderland og lastebilens nasjonalitet (tonn) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

vareslag

Totalt 21 Valgte

Søk

opprinnelsesland

Totalt 12 Valgte

Søk

avsenderland

Totalt 12 Valgte

Søk

lastebilens nasjonalitet

Totalt 75 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.08.2019
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Mengde:
tonn
Referansetid
Mengde:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter kun grensepassering på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert. For Europa er land oppgitt, for land ellers er kun verdensdel oppgitt. Varestandarden er NST2007.
Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019.
Tallene ble rettet 11. oktober 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken