Godstransport med lastebil

11683: Eksport med lastebil, etter vareslag, bestemmelsesland og lastebilens nasjonalitet (tonn) 2007 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

vareslag

Totalt 21 Valgte

Søk

bestemmelsesland

Totalt 12 Valgte

Søk

lastebilens nasjonalitet

Totalt 75 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.10.2018
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 6388 5615
nag@ssb.no

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5415
aww@ssb.no

Måleenhet
Mengde:
tonn
Referansetid
Mengde:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter kun grensepassering på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert. For Europa er land oppgitt, for land ellers er kun verdensdel oppgitt. Varestandarden er NST2007.
Tallene ble rettet 11. oktober 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken